HomeVastgoed NieuwsEen bestemmingsplan komt niet zomaar tot stand.

Een bestemmingsplan komt niet zomaar tot stand.

26-05-2019

Het proces om tot een bestemmingsplan te komen bestaat uit meerdere fasen zodat betrokkenen invloed kunnen uitoefenen tot het bestemmingsplan.

Invloed kan je uitoefenen door naar inspraakavonden te gaan, je zienswijze in te dienen of bezwaar te maken tegen een bestemmingplan.

Wat zijn de verschillende fasen in de procedure?
Een procedure waarin een bestemmingsplan wordt opgesteld bestaat uit verschillende fasen:

  • Voorbereiding: Kennisgeving
  • Ontwerp: Vooroverleg, inhoud en onderbouwing, kennisgeving, terinzagelegging, zienswijze. Duur: 6 weken.
  • Vaststelling: Reactie op zienswijzen, beslistermijn/besluit, kennisgeving van vaststellingsbesluit in Staatscourant en elektronisch. Terinzagelegging. Duur: maximaal 6 weken.
  • Beroep: Bij Raad van State. Binnen 6 weken na terinzagelegging: verweerschrift gemeenteraad, uitspraak door bestuursrechter binnen 12 maanden.
  • Onherroepelijk: Geen bezwaren dan wel door Raad van State beroep afgewezen. 
Deel dit artikel: Twitter LinkedIn Facebook