HomeVastgoedbeheerFinancieel beheer

Financieel beheer

Estade is hét aanspreekpunt voor uw huurders. Wij nemen alle voorkomende vragen op ons en u krijgt gefilterd, de meest belangrijke zaken te horen.

Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen. Wij voeren uw administratie en rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren. Estade zorgt voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen en de nodige aanpassingen in het huurcontract voeren wij voor u door.
Wij bewaken en signaleren eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij snel en proactief handelen. We gaan zelf zo ver dat wij het incassotraject voor onze rekening nemen totdat het dossier uit handen wordt gegeven.
Juridische back-up: Wij helpen u met alle voorkomende incassoproblemen.
Rendabele huurinkomsten: Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.
Waarborg administratie: Deze garantiebetaling beheren wij en dragen zorg voor de verrekening met huurbetaling bij vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.
Financieel overzicht: Maandelijks verstrekken wij aan u een helder huuroverzicht bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.
Servicekosten administratie: De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen de ‘afrekening servicekosten’ en wij stellen het nieuwe voorstel op. Ons pakket Beheer bestaat verder uit

  • Innen en administreren van de door de huurder verschuldigde huurpenningen;
  • Signaleren, registreren en bewaken van eventuele optredende achterstanden;
  • Het voeren van noodzakelijke correspondentie als beheerder;
  • Het aanspreekpunt zijn omtrent financiële zaken.