Homebeleggingspanden.nl
Plaats:
Regio:
Soort aanbod:
Soort prijs:
Budget:

Het verschil maken door matchmaking, prijs en kwaliteit. Via het platform van Estade wordt beleggingsvastgoed in verschillende types aangeboden zoals: beleggingspanden, hotels, kavels en percelen, vele eindbeleggingen, vastgoedontwikkelingen zoals transformatieprojecten van kantoor naar wonen. Ook zoeken wij voor meerder objecten huurders/ exploitanten.