Suriname

Wilt u ook wonen in Suriname? Alles weten over het aankopen van een vakantiewoning, beleggingspand of vastgoed investering in Suriname?

Wilt u en huis kopen op Suriname? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Suriname is erg aantrekkelijk voor Nederlanders: er is geen taalbarriere, Suriname heeft een schitterende natuur en een lekker klimaat en de huizenprijzen zijn er laag. Voor rond de 80.000 euro heeft u al een mooie vakantiewoning in Paramaribo.

Ik beperk mij in dit artikel tot het kopen van een bestaande woning. Ik heb het niet over het zelf bouwen van een huis. 

Ik heb de informatie onderverdeeld in twee paragrafen : 1. 'Voorafgaand aan de koop' en 2. 'Het Koopproces.

1. Voorafgaand aan de koop

Wat komt er allemaal kijken bij de financiering van een woning ? Welke rol speelt de notaris ? Heb ik Estade nodig ?
De hypotheek
Als u in Suriname een hypotheek wil nemen dan moet u een vast inkomen hebben. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring indienen en een kopie van uw loonslip. De woning dient als onderpand voor de hypotheekgever. De hypotheekrente in Suriname is vele male hoger dan in Nederland. Banken vragen tussen de 12% en 14%. Particulieren mogen in Suriname ook een hypotheek geven. Wellicht kunt u buiten de banken om op een lagere hypotheekrente uitkomen.
Voor veel Surinamers is een reguliere hypotheek te duur. De Surinaamse overheid probeert deze mensen tegemoet te komen met de zogenaamde gesubsidieerde hypotheek.
Nederlanders die een vakantiehuis in Suriname willen kopen kunnen beter een hypotheek in Nederland afsluiten. Suriname kent geen hypotheekrente aftrek. Een volledige hypotheek is niet mogelijk. U moet minimaal 30% van de koopsom zelf financieren. De maximale hypotheek is dus 70% van de koopsom. De maximale looptijd van een reguliere hypotheek is tussen de 15 tot 20 jaar. Voor een gesubsidieerde hypotheek is dit 25 jaar. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt door de notaris een hypotheekakte opgemaakt. De hypotheekakte wordt door de notaris ingeschreven bij het hypotheekkantoor. De kosten van een hypotheekakte bedragen rond de 6.5 % van het te lenen bedrag. Bij de aanvraag van een hypotheek moet u de volgende documenten overleggen :

1. Een geldig legitimatiebewijs.

2. Een werkgeversverklaring.

3. Loonslip en dagafschrift van de bijschrijving van het salaris.

4. Uittreksel bevolkingsregister.

5. Nationaliteitsverklaring.

Welke rol speelt de notaris?
Een notaris biedt de volgende diensten :

1. Onderzoek op het hypotheekkantoor naar de verkoper en naar eventuele hypotheken en beslagen op de woning.

2. Onderzoek of sprake is van een kettingbeding. Een kettingbeding is een verplichting van de huidige eigenaar die overgaat op de volgende eigenaren. Er kan bv. een clausule zijn opgenomen dat de woning alleen als bedrijfswoning dienst mag doen.

3. Onderzoek naar erfdienstbaarheden. Bijvoorbeeld vrij uitzicht, recht van overpad etc.

4. Controle op aanwezigheid van alle benodigde documenten.

5. Alle belanghebbenden (eigenaar of eigenaren) moeten de verkoopakte ondertekenen. Komt een woning bijvoorbeeld uit een erfenis dan moeten alle erfgenamen de verkoopakte ondertekenen. De notaris houdt hier toezicht op.

6. Advies over de financiering van de woning.

Het is verstandig om vroegtijdig een notaris in te schakelen. Dat kan u een hoop ellende besparen. De notariskosten bedragen minimaal 1% en maximaal zo rond de 2%-3%. U moet het werk van de notaris goed controleren. Ook een notaris maakt wel eens fouten. 

De makelaar
Er zijn erkende en niet erkende makelaars in Suriname. Makelaar is geen beschermd beroep, iedereen mag zich makelaar noemen. Als u kunt aantonen dat u ruime kennis hebt op het gebied van het makelaarsvak dan kunt u uzelf laten beëdigen als makelaar. Dit gebeurt via een procedure bij het Kantongerecht. Wellicht kunt u als koper het beste met een gecertificeerde makelaar in zee gaan. U kunt ook in zee gaan met een onderneming als Suritrust. Suritrust verleent ook makelaarsdiensten. Suritrust is een 100% dochter van de Surinaamsche Bank. De makelaar behoort goed op de hoogte te zijn van de lokale onroerend goed markt. Hij kan inschatten wat de beste prijs is die u voor een woning moet betalen.
Taxaties
Om helemaal zeker te zijn kunt u vooraf ook een taxatie laten uitvoeren. In Suriname zijn verschillende erkende taxateurs. Bij een taxatie wordt gekeken naar de bouwkundige toestand van de woning. Daarnaast wordt ook de situatie op de huizenmarkt meegewogen en wordt gekeken naar eventuele juridische implicaties en beperkende bepalingen. Als u een hypotheek aanvraagt dan mag het taxatierapport niet ouder zijn dan 2 jaar. 
Huis onder water?
U moet vooraf controleren of de straat of wijk niet onder water komt te staan bij regenval. Controleer dit zo mogelijk tijdens de grote regentijd.
Mogen buitenlanders onroerend goed bezitten?
Als buitenlander mag u bezit hebben in Suriname. Er gelden wel beperkingen voor de zogenaamde 'grondhuur'. Hiervoor moet u ingezetene zijn en de Surinaamse nationaliteit hebben. 
Hoe zit het koopproces precies in elkaar?
Het formele koopproces wordt in gang gezet door de notaris en duurt 2 à 3 weken. Het kooproces draait om de volgende 3 documenten : de koopovereenkomst, de akte van levering en de Hypotheekakte.
Koopovereenkomst
In de koopovereenkomst leggen koper en verkoper schriftelijk de afspraken vast die zijn overeengekomen. Er worden ook ontbindende voorwaarden opgenomen. Als de koper bijvoorbeeld de financiering niet rond kan krijgen dan kan hij de koopovereenkomst kostenloos ontbinden. Vaak wordt eerst een voorlopige koopovereenkomst gesloten. Bij een voorlopige koopovereenkomst heeft de koper een aantal dagen de tijd om de koop zonder kosten te laten ontbinden. Op het moment dat de koopovereenkomst definitief is zal de notaris de akte van levering opstellen. In geval van een hypotheek zal de notaris tegelijkertijd de hypotheekakte opmaken.
Akte van levering
De akte van levering moet door beide partijen ondertekend worden. Na ondertekening is de koper eigenaar van de woning. De notaris zal de akte van levering inschrijven in het openbare register op het hypotheekkantoor.
Hypotheekakte
Als u de aankoop van uw woning financiert via een hypotheek dan moet u direct na het ondertekenen van de akte van levering ook de hypotheekakte ondertekenen. De hypotheekakte is een officiële notariële akte. De hypotheekakte wordt ingeschreven in het openbare register op het hypotheekkantoor. Als u vanuit Nederland een woning koopt in Suriname dan hoeft u zelf niet in persoon aanwezig te zijn bij de overdracht. U kunt de notaris alles laten voorbereiden en u kunt iemand als gevolmachtigde benoemen die namens jou ondertekent. Als u zelf geen vrienden of familie in Suriname hebt kunt u via de notaris een gevolmachtigde regelen.

Aanbod in Suriname