HomeQuick Scan

Quick Scan

Wat is de technische staat van uw woning? Estade heeft een Quick Scan ontwikkeld die u als eigenaar inzicht geeft in de bouwkundige kwaliteit van uw woning (indien gewenst) aangevuld met een ruwe schatting van de verbouwkosten. Zo kunt u gericht werk maken van het verbeteren van uw woning.

De Quick Scan verbouwplannen is een visuele inspectie van uw woning die we in eigen beheer uitvoeren. Hierbij maken we gebruik van beproefde methoden en inspectietools.

De professionals kijken naar de kwaliteit van:

  • Bouwkundige onderdelen
  • Constructieve onderdelen
  • Bouwfysische onderdelen
  • Installatietechnische onderdelen

Daar waar nodig worden specialisten geraadpleegd op het gebied van elektra, gas, water, isolatie en brandveiligheid en inbraakpreventie. U krijgt een rapport met verbeteradviezen voor uw woning en, indien gewenst, een ruwe schatting van de verbouwkosten

Kosten voor een Quick Scan voor een woning zijn: € 295,00