HomeRechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning als u juridische assistentie of advies nodig hebt. Denk hierbij aan een geschil met de buren, onenigheid met uw werkgever of een meningsverschil in het verkeer.

Toegang en ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen worden door de rechtsbijstandverzekering ondervangen. De rechtsbijstandverzekering voorziet op een van de twee volgende wijzen in juridische hulp.

  • In natura; de verzekeraar heeft advocaten en juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen.
  • In geld; de verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

Houdt er rekening mee dat de verzekeraar een wachttijd hanteren. Reeds lopende en 'voorziene' geschillen zijn altijd uitgesloten van dekking.

Estade denkt graag met u mee.

Advies?
Heeft u al een rechtsbijstandsverzekering? Dan loont het om te kijken of de verzekering voordeliger kan.