HomeUitvoering en oplevering

Uitvoering en oplevering

De uitvoering of realisatie van uw (nieuw)bouwproject brengt andere vragen met zich mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht, veiligheid of kosten die niet in de oorspronkelijke begroting staan opgenomen.

Een greep uit de diensten die Estade aanbiedt in deze fase van de bouw:

Bouwmanagement
Bouwmanagement op hoofdlijnen en/of dagelijks toezicht
De realisatie van een nieuw gebouw is vaak een omvangrijk project. Wilt u het bouwmanagement in grote lijnen uitbesteden aan een kundige partner.

Toolbox meetings
Als u een gebouw gaat realiseren, wilt u graag dat alles veilig gebeurt. Een toolboxmeeting van Estade bevordert de veiligheid. Door middel van een korte presentatie voor het bouwpersoneel brengen we het gesprek over veiligheid op gang. Zo verhogen we ieders veiligheidsbewustzijn.

Beoordelen van stelposten en meer- of minderwerk
Een begroting voldoet niet altijd aan de werkelijkheid. Tijdens of na afloop van de realisatie blijkt vaak dat de aannemer meer of minder werkzaamheden heeft uitgevoerd dan vooraf is afgesproken. Wat is een reële prijs voor meerwerk? En wat is een rechtmatige consequentie voor minderwerk? En wat is er oorspronkelijk eigenlijk afgesproken? Estade beoordeelt de rechtmatigheid en doelmatigheid op onafhankelijk wijze, zodat u weet wat uw rechten zijn.

Oplevering
Onze expertise over de ontwikkeling en de uitvoering van de bouw is van zwaarwegend belang voor onze klanten. Minstens zo belangrijk is onze kennis van de opleveringsfase. Als u alles goed afhandelt, voorkomt u vervelende verrassingen achteraf. Met de dienstverlening van Estade in de opleveringsfase zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer aan het einde van het proces allebei tevreden.

Proces-verbaal van oplevering
Wilt u onduidelijkheid achteraf voorkomen, dan is het verstandig als u bepaalde afspraken over de oplevering en de tijd daarna vastlegt op papier. Welke tekortkomingen zijn er nog op het moment van oplevering? En wanneer moeten die uiterlijk zijn verholpen? Estade B.V. helpt bij het opstellen van het proces-verbaal van oplevering. Daarin zijn al deze zaken helder en concreet gemaakt. Dankzij onze overkoepelende bouwkennis in alle fasen handelen wij dit adequaat voor u af.