HomeJuridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Hoe zorgt u dat u dat uw bouwterrein gedurende de hele bouw begaanbaar blijft? Hoe houdt u de looproutes vrij? En wat is de ladderkwaliteit? Estade biedt u graag juridische ondersteuning bij bouwprojecten.

Tijdens de ontwerp- en/of uitvoerfase wilt u weten wat de risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen over de arbeidsomstandigheden van werknemers. Die moeten aan bepaalde randvoorwaarden voldoen.

Contractstukken
Als u een nieuwbouwwoning koopt, krijgt u ook contractstukken. Daarin staat vastgelegd wat u krijgt. Het is natuurlijk van belang dat die contractstukken volledig zijn. Estade B.V. beoordeelt dat graag voor u.

Vergunningen aanvragen 
Precario, bouwplaats inrichting en NUTS-aanvragen
Voor het gebruik van openbare ruimte hebt u meestal een vergunning nodig. Ook als het gaat om het plaatsen van bouwmaterialen. Wilt u een nieuwe elektriciteit- of gasaansluiting aanvragen? Ook dan moet u van tevoren een aanvraag indienen.

Grondonderzoek
Schone grond verklaring, verkennend bodemonderzoek, AP-04 keuring en BUS-melding. Ook als het gaat om de bouwgrond is het in veel gevallen verstandig om vooraf onderzoek te doen. Is de bodem waarop u gaat bouwen schoon? Dan kunt u met een gerust hart verder.

Asbestinventarisatie
Asbestinventarisatie Type A, Type B en destructief onderzoek. 
Bevat het terrein waarop u wilt bouwen asbest? Dan is vervolgonderzoek nodig. De inventarisatie type A is een inspectie naar ‘waarneembare’ asbest. Bij type B gaat het om asbest die niet direct waarneembaar is. In dat geval is destructief onderzoek nodig. Er moet bijvoorbeeld een plafond of muur worden verwijderd. Hebt u begeleiding nodig tijdens dit proces?

Rapportages
Bent u op zoek naar een partij die zorgvuldig rapportages opstelt bij juridische kwesties?