Home Investeringsproject Koop Utrecht Diverse locaties voor zorg

Kenmerken ontwikkeling Diverse locaties voor zorg

Vraagprijs
Gevraagd
Soort investeringsproject
Ontwikkeling
Aangeboden sinds
Ouder dan 2 maanden
Beschikbaarheid
per direct
Bouwjaar
2019
Energielabel
A+

Omschrijving ontwikkeling Diverse locaties voor zorg

In opdracht van onze landelijk opererende opdrachtgever zoekt Estade geschikte beschermde woonfunctie in diverse steden. Deze profielkaart heeft als doel om samenwerkingspartners, zoals architecten, projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties, aannemers, gemeenten, enzovoorts op de hoogte te stellen welke eisen onze
landelijk opererende opdrachtgever stelt aan de woonfuncties waarin cliënten worden gehuisvest.
Dit met als doel de te realiseren woonfuncties zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de klantvraag en tegelijkertijd optimaal ondersteunend te zijn aan de organisatiedoelstellingen.
Bij het verkennen van de markt wordt informatie verstrekt over de eisen van de organisatie op het gebied van omgeving & locatie, de functie & uitstraling en het ruimtelijke programma. Wij hopen u met deze profielkaart een goed beeld te geven van het programma van eisen voor een geschikte beschermde woonfunctie in diverse steden.


Wij zien uit naar mooie aanbiedingen!


De Stichting maakt wonen voor bijzondere doelgroepen mogelijk. De kerntaken bestaan uit het beheren en verhuren van woonruimte voor uiteenlopende doelgroepen met een zorgvraag. Hierin is flexibiliteit en maatwerk het uitgangspunt.
De Stichting werkt nauw samen met de zorgorganisatie die wonen en zorg wil combineren in verschillende vormen van ambulante zorg tot beschermd wonen. De Stichting gaat er vanuit dat ook de verhuur en zorg continu mee kunnen groeien in de ontwikkeling van cliënten en bewoners.
Wij streven naar een heterogene groep van bewoning als reflectie op de maatschappij. Daarin is flexibiliteit en samenwerking noodzakelijk met uiteenlopende partners en partijen.
De Stichting heeft de ontstaansgeschiedenis liggen in de zorg. De Stichting is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen. Dit zijn verschillende woonvormen van
volledig zelfstandig tot begeleid wonen. Zij werken nauw samen met organisaties die wonen en zorg combineren en adviseren zorgpartijen op het gebied van hun vastgoedvraagstukken. De Stichting verhuurt landelijk ruim 700 eenheden.


De vraag


Eén van onze opdrachtgevers heeft de ambitie om een nieuwe locatie voor beschermd wonen in onderstaande plaatsen te realiseren.
Apeldoorn, Almere, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer.
.
Omgeving en locatie
De toekomstige bewoners in de levensfase studie of werk zijn erbij gebaat in een prettige leefomgeving te wonen dichtbij voldoende voorzieningen zoals school, bedrijven, openbaar vervoer en winkels. Om die reden worden hieraan de volgende eisen gesteld:
• Zelfstandige woonruimte met bestemming wonen.
• Mogelijkheid voor huurtoeslag.
• In of nabij centrum.
• Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
NB.De Stichting richt zich sterk op samenwerking. Het realiseren van huisvesting is nooit een doel, maar een middel om het doel te bereiken. Alvorens we tot realisatie overgaan wordt er gekeken of dergelijke
voorzieningen reeds in de wijk aanwezig zijn waarbij kan worden aangesloten. Bij realisatie wordt gekeken naar maximale mogelijkheden tot samenwerken en deling van kennis, voorzieningen en middelen. 

Functie & uitstraling


Voor nieuwe locaties gaan we uit van een appartementencomplex. Vanwege een efficiënte bedrijfsvoering is een omvang van circa 20-30 zelfstandige wooneenheden wenselijk. De woningen kunnen deels worden ingezet voor zorg gerelateerde bewoning en deels voor reguliere verhuur
waardoor zorgbehoevende bewoners de mogelijkheid hebben door te stromen binnen het gebouw wanneer er geen of verminderd zorg nodig is. Ook bieden we hiermee een zo normaal mogelijke woonomgeving.


Het gebouw


Het gebouw is een woongebouw en onderscheidt zich niet van andere appartementencomplexen.
Het gebouw heeft zeer zeker geen uitstraling die doet denken aan een instelling of kliniek. Er zijn geen reclame uitingen aanwezig rondom het pand. Te denken valt ook aan bijvoorbeeld een kavel, kantoorpand of een functieonderdeel van een groot gebouw.


Ruimtelijk programma


Het ruimtelijk programma van eisen geeft de verschillende functies weer die in een gebouw of onderdeel van een gebouw aanwezig moeten zijn en welke onderlinge relatie deze functies met elkaar hebben. Hierbij wordt aandacht besteed aan de grootte en bruikbaarheid van de verschillende
ruimten. Functies in het woongebouw kunnen worden gesplitst in 3 onderdelen: 
• De studio, cliënt domein, privé ruimte van de cliënt. Bestaande uit de studio.
• Gemeenschappelijke ruimten die uitsluitend onder begeleiding of met toestemming van medewerker toegankelijk zijn.
• Algemene ruimten zoals gangen, galerijen, trappenhuizen, liften en technische ruimten.
We zijn op zoek naar een locatie die een totale woonruimte van ca. 500 tot 1250 m2 BVO omvat.
 

Volledige omschrijving