HomeRendement op uw Geld

Rendement op uw Geld

De winstafhankelijke lening (Partiarisches Darlehen) is een typisch Duitse financieringsvorm, die beschreven kan worden als een op het eigen vermogen lijkende lening. Professionele en ervaren investeerders kunnen hier op intekenen teneinde Global Foundation Europe B.V. en haar werkvennootschappen te voorzien van liquiditeiten om het "ondergewaardeerde vastgoed" uit voornamelijk bankportefeuilles aan te kopen en te renoveren.

De ontlener ontvangt hiervoor een jaarlijkse vaste rente. Bovendien wordt er bij elke projectwinst dat gecreëerd wordt een contractueel bepaalde winstdeling voorzien. Als waarborg tegenover de lening ontvangt u een zekerheidsstelling afgeleid van een in het Duitse kadaster in eerste rang ingeschreven Grundschuld. U ontvangt een zekerheidsrecht ten bedrage van uw ontleende bedrag verhoogd met één jaar intrest.

Bekijk hier onze folder!