HomeBouwkosten calculatie

Bouwkosten calculatie

Estade heeft ruime ervaring in de bouw. Van uiteenlopende werkzaamheden achter een bureau tot en met de daadwerkelijke uitvoering en nazorg van bouwprojecten.

Zowel ingewikkelde herbestemmingen van monumentaal vastgoed als hoogwaardige duurzame en energie-neutrale nieuwbouw.

Het is belangrijk om opdrachtgevers te adviseren in alle mogelijkheden die er zijn. Voor korte en lange termijn.

Het is voor Estade een sport om in heel korte termijn een gedegen factsheet al dan niet gecombineerd met een investeringsmemorandum op te stellen en daarna snel en adequaat de stichtingskosten uit te rekenen. De bouwbegrotingen zijn transparant en concreet omschreven zodat ze kunnen fungeren als technische omschrijving.

Specialties: Bouwkunde, projectontwikkeling, duurzaam, circulair, gasloos, bouwtechniek, kostenbesparing, bouwmanagement, advies. 

Neem contact op met onze specialist: Johnny van Dijk